Aktuellt


Juni 2018

Projektet är beviljat för Steg 2 med projektstart 1 maj 2018. 

I arbetsplanen för steg 2 finns fyra arbetspaket definierade:

1. Behovsanalys och nulägesbeskrivning: behovsanalys, utveckling av indikatorer och arbete med uppkoppling på landsbygden

2. Ekonomi, modeller och värdekedjor: analys av teknikekonomiska områden, operatörsmodeller och andra aspekter

3. Projektdemonstration: visar att projektet är genomförbart och utvärdera efteråt

4. Informationsspridning och påverkansarbete: arbetar vidare med kommunikation och påverkan