Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter, senaste rapporterna och pressklipp.


5 oktober 2020 | Sammanfattande rapport om mätresultat från Kungsleden

I en ny summerande rapport redovisas de kvantitativa mätningar och utvärderingar som utförts i pilotstudien Kungsleden. Här lyfts också användarperspektivet och kvalitativ utvärdering av projektet, där användare intervjuats kring de pilottester de medverkat i. Pilotstudien Kungsleden har utförts under 2020, med omfattning från Hemavan i Västerbotten upp till Abisko i Norrbotten.1 oktober 2020 | Ny pilotrapport om täckning längs Kungsleden

Inom projektet Fulltäckning togs under hösten 2019 beslut om att starta en pilotstudie omfattande Kungsleden i hela dess sträckning från Hemavan i Västerbotten upp till Abisko i Norrbotten. Rapporten analyserar behoven av täckning längs hela Kungsleden, identifierar huvudsakliga intressenter längs de olika delsträckorna, föreslår lösningar och åtgärder samt inkluderar erfarenheterna från det separata tekniska test som parallellt genomförs inom projektet Fulltäckning Laevas.


27 augusti 2020 | Debattartikel om att mäta digitala klyftor publicerad i Ny Teknik

En debattartikel av #Fulltäcknings Jaap van de Beek publicerades i veckan i Ny Tekniks debattsektion. Här lyfter Jaap dels hur det digitala utanförskapet begränsar Sveriges mål att bli helt ledande i digitaliseringsfrågan och det nya måttet CCI, som mäter den digitala klyftans storlek.

https://www.nyteknik.se/opinion/glesbygden-behover-obruten-mobiltackning-den-digitala-klyftan-maste-matas-6999964


28 juni 2020 | Första hotspoten vid Alesjaure nu i drift

Den 28 juni gick startskottet för realiseringen av pilotprojektet vid sjön Alesjaure i Laevas sameby. Då driftsatte vi den första hotspoten vid sjön, med gott resultat. Projektgruppen flög ut från Abisko med helikopter på söndagen och arbetade med installation och driftsättning under en gassande sol följt av en gassande midnattssol. Morgonen efter utfärd var arbetet med att montera solpaneler, maströr, fästa antenner samt driftsättning av elektronik och basstationer inne i boden färdigt och tekniken igång. Under flygturen tillbaka gjordes mätningar och kontroll och även flera stopp vid nedstigningen för att se hur mobiltäckningen fungerade. Teamet blev nöjda med resultaten och nu är nästa steg att även få igång 4G på platsen.


Nytt whitepaper om 6G och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Våra kollegor på programmet 6G Flagship vid Oulu Universitet i Finland har släppt ett nytt whitepaper om 6G:s drivkrafter i relation till FNs globala mål för hållbar utveckling. Här är Johanna Lindberg, forskare vid Luleå Tekniska Universitet och en del av #Fulltäcknings projektgrupp, en av redaktörerna och lyfter fram hur de globala målen starkare kan kopplas till 6G och aktörer inom ICT. Här belyses också hur mobila kommunikationslösningar kan bidra till att nå målen ur ett bredare samhälleligt perspektiv, med digital inkludering som ett exempel.


Hela whitepapret går att läsa här >

Nytt whitepaper från UK | Tackling the UK's rural mobile coverage problem

Den brittiska konsultfirman Mentor Europe Associates har tagit fram ett whitepaper i samarbete med Mobile World Live som ger ett förslag till hur en gränsdragning melan privatägd och offentligt ägd infrastruktur för mobil datatäckning skulle kunna se ut. Förslaget presenterar en idé på hur en kommersiellt hållbar lösning som tillgodoser såväl operatörers som offentligt behov på ett sätt som har stor bärighet för #Fulltäcknings arbete. 


16-18 september 2019 | Fulltäckning på Barentskonferensen


#Fulltäckning fortsätter att attrahera intresse. Senast blev konsortiets projektledare, professor Karl Andersson inbjudan att hålla ett anförande på Barentskonferensen som är ett återkommande möte mellan nordiska och ryska parlamentariker.

Årets möte, som är det nionde i ordningen, ägde rum den 16-18 september i Haparanda.

Temat för konferensen är hållbara transporter och infrastruktur. På plats finns representanter för län, kommuner och regioner i hela Barentsområdet.

Karl Andersson berörde flera av de projekt han och Luleå tekniska Universitet är inblandade i men gav betydande utrymme för #Fulltäckning. Projektet syftar till att öka den digitala inkluderingen i hela Sverige genom att hitta tekniska och kommersiellt hållbara lösningar för att genom ny infrastruktur öka yttäckningen för mobilt bredband.

Just nu genomför projektet pilottester i Vännäs, Siksjönäs, Glommersträsk och Övertorneå. Näsa steg blir att genomföra tester med så kallade high power/high tower-master med paraplyceller som kan binda samman flera rurala hotspots för mobilt bredband. 


9-11 april 2019 | Mätningar i fjällen

9-11 april gjorde vi radiomätningar för få en bild av hur vi kan bygga bättre täckning längs leden mellan Pårte-Aktse stugan. Speciellt tittade vi på den båtled som används av vandrare längs Kungsleden på denna led. Vi mätte dels upp nuvarande radiotäckning mot Telias mast (Seitevare) dels provade vi sätta upp en egen radiobas (som ger lokal mobiltelefoni-fast i detta mätningsfall ej kopplat mot omvärlden) för att finna lämplig plats för att skapa radiotäckning längs vandringsleden OCH ha kontakt mellan radiobas och Telias mast. 


Juni 2018 | Steg 2

Projektet är beviljat för Steg 2 med projektstart 1 maj 2018.

I arbetsplanen för steg 2 finns fyra arbetspaket definierade:

1. Behovsanalys och nulägesbeskrivning: behovsanalys, utveckling av indikatorer och arbete med uppkoppling på landsbygden

2. Ekonomi, modeller och värdekedjor: analys av teknikekonomiska områden, operatörsmodeller och andra aspekter

3. Projektdemonstration: visar att projektet är genomförbart och utvärdera efteråt

4. Informationsspridning och påverkansarbete: arbetar vidare med kommunikation och påverkan


Januari 2018 | TedXArjeplog

Se Vint Cerfs och Jaap van de Beeks Ted-tal "A future Internet for everyone, everywhere?" 

Se Ted-talket här >

Rapporter

Rapport: "Bredbandsbehov på landsbygd"

Publicerad 5 december 2019

Rapport: "Bredbandsbehov på landsbygd"


Publicerad 4 oktober 2019

Rapport: "Basnivå av täckning"

Publicerad 2 maj 2019

Rapport: "Value chains, operator sharing models, and regulatory aspects"

Publicerad 18 februari 2020

Rapport: "Rural broadband connectivity solutions"

Publicerad 24 november 2019

Press

Nya lösningar ska skapa full täckning

Publicerad 17 november 2019

Det finns fortfarande brister i mobiltäckningen på landsbygden. Nu testar ett projekt vid Luleå tekniska universitet nya lösningar för att fylla operatörernas svarta hål.

- Det måste bli bättre täckning om man ska ha möjlighet att bo och verka på landsbygden, säger verksamhetsledaren Karl Andersson.

Läs mer på Land Skogbruk >


Förstärkare på Aktse ska bättra på mobiltäckning i fjällen

Publicerad 18 september 2019

Nu planerar Luleå tekniska universitet att sätta ut en mobiltelefoni-förstärkare vid Aktse i östra delen av Sareks nationalpark. Förstärkaren är en del i projektet Full täckning, som LTU leder. Projektet arbetar för att förhindra digital uteslutning genom att öka mobiltäckningen på landsbygden.

Läs mer på SVT Nyheter>

Klicka här

Jordbruk hade stora telefoniproblem - fick hjälp av projektet

Publicerad 18 september 2019

I projektet Full täckning som Luleå tekniska universitet driver jobbar de med förstärkare och höghöjdsmaster för att se om de kan minska den digitala uteslutningen. Bland annat har ett lantbruk i Vännäs i Västerbottens län deltagit.

Läs mer på SVT Nyheter>

Klicka här

Nytt simkort ger Carl-Henry täckning i skogen: "Vill inte lämna tillbaka det"

Publicerad 18 september 2019

Att ha mobiltäckning på landsbygder kan vara lite si och så. Carl Henry Lundström i Glommersträsk jobbar med att mäta och värdera skog och precis som i så många andra yrken så har läsplattan blivit ett viktigt arbetsredskap. Nu testar han ett nytt simkort som ger bättre täckning även i skogen.

SIM-kortet som Carl-Henry använder i testet är ett Netmore Reach SIM från företaget Netmore som är en av parterna i #Fulltäckning.

Se hela klippet på Svt Nyheter >

Ny teknik tar dem ur radioskuggan

Publicerad 5 april 2019

Från stora svårigheter att kommunicera med omvärlden till välfungerande internet och telefoni.
Rätt teknik har blivit ett lyft för Lotta och Mattias Folkesson i Selsberg.
- Hade det inte varit för det här hade det bara varit att flytta, säger Mattias Folkesson.

Läs hela artikeln i Västerbottens-Kuriren >

De verkar för full täckning

Publicerad 23 februari 2019

Projektet #fulltäckning möter utmaningen att folk i glesbygd ska få samma tillgång till mobiltäckning och internet som större samhällen.

Läs mer på P4 Västerbotten >

Klicka här

Verkar för en uppkopplad glesbygd

Publicerad 21 februari 2019

Mobilt internet för alla, överallt. Det är målet för projektet #fulltäckning som nu den före detta elithandbollspelaren och debattören Linnéa Claeson medverkar i för att lyfta frågan. - Jag brinner för frågor om allas lika värde och demokrati, och det här handlar i förlängningen om det, säger hon.


Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren >

Klicka här


Universitetet vill utveckla testbädd för 5G

Publicerad 22 november 2018

Luleå tekniska universitet har med stöd av Telia ansökt om pengar för att utveckla en 5G-testbädd i regionen.


Läs mer på P4 Norrbotten >

Klicka här 

Full fart på ForskarFredag

Publicerad 28 september 2018

Under fredagen genomfördes ForskarFredag på Campus Skellefteå och LTU var på plats om ett projekt som förhoppningsvis ska leda till full internettäckning även på landsbygden.Klicka här


Läs mer på Norran Affärsliv >

Klicka här

Projekt för full täckning i glesbygd

Publicerad 17 maj 2018

Förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden med 100 Mbit/s. Det är målet med ett nytt projekt som Luleå tekniska universitet ska koordinera.


Läs mer på Eletroniktidningen >

Klicka här

Täckning på landsbygden – en demokratifråga

Publicerad 15 maj 2028

Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden, det är målet med ett nytt forskningsprojekt som drivs av bland annat Luleå tekniska universitet.


Läs mer på Extrakt >

Klicka här

Skellefteforskare undersöker möjligheten till full täckning på landsbygden

Publicerad 14 maj 2018

Karl Andersson, vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, är en av dem som leder projekt #fulltäckning vars mål är att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden.


Läs mer på Norran Affärsliv >

Klicka här

Så ska glesbygden få full bredbandstäckning

Publicerad 15 maj 2018

Intervjun med #Fulltäcknings projektledare, professor Karl Andersson, i P4 Norrbotten.


Hör hela intervjun i SR P4 >

Klicka här 

Nytt projekt för full täckning i glesbygd

Publicerad 14 maj 2018

Förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden. Det är målet med nya projektet #fulltäckning som Luleå tekniska universitet ska koordinera.Läs mer på SVT Nyheter >

Klicka här

Nytt projekt ska ge full täckning i glesbygd

Publicerad 14 maj 2018

Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden. Det är målet med projektet #fulltäckning som Luleå tekniska universitet ska koordinera. 

– En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati, säger Karl Andersson, tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Läs hela pressmeddelandet på LTU:s hemsida >