Piloter

Fulltäckning genomför fem pilottester runtom i Sverige: i Vännäs, Laevas sameby, Siksjönäs, Glommersträsk och Övertorneå.

Vännäs

Mobiltelefoni (röstsamtal) fungerar i stort sett inne i huset tack vare en repeater som har installerats. Dock noterades svag signal i kanterna av huset. Utanför huset var mobiltäckningen dålig. Sedan en tid har Telia nedmonterat koppartrådarna och då tappade man ADSL service som man använde som internet/bredbandstjänst. ADSL har ersatts med framtidens nät som består av en riktantenn på husets kortsida kopplat till ett 4G modem inne i huset. Dock upplevs den här tjänsten som ostadig och ojämn. Gården behöver också täckning och tillgång till internet i stallet och verkstaden. Idag är täckningen i dessa delar mycket dålig eller obefintlig.

Siksjönäs

I vissa områden har byn dålig mobiltäckning. För internet/bredbandstjänst har byn en radiolänk som kommer från grannbyn och ansluts i Vilhelmina till fibernät. Fastigheten behöver också internet/bredband och mobiltäckning i mejeriet och verkstad.

Glommersträsk

Företaget har idag ADSL i fastigheterna och det planeras för fiberinstallation. Problem finns med mobiltäckning när man utför skogsarbete till Sveaskog, både vad gäller mobiltelefoni (röstsamtal) men även internetaccess för de iPads som används.

I piloten har företaget bland annat fått testa ett simkort för nationell roaming. Läs mer om testerna i en intervju med användaren Carl-Henry nedan.

Övertorneå

Problem med dålig mobiltäckning vilket gör att man använder flera olika SIM kort, både Telia och Tele2. Dessutom saknar bägge operatörer mobiltäckning inom vissa delar av byn vilket gör att telefonen använder de finska mobilnäten. När detta sker så kan man bland annat inte ringa supportnumret till DeLaval som svarar för att hålla igång mjölkproduktionen. Detta är en mycket viktig och produktionskritisk kommunikation. Bredband finns i villan och inga ytterligare behov av utökning i det här skedet.

Alesjaure

Laevas Sameby i Kirunafjällen nära sjön Alesjaure är ett av de områden i fjällvärlden som idag saknar god mobiltäckning. I Laevas och på andra platser i Norrbottens fjällområden där bland annat rennäringen, besöksnäringen och annan turism är betydelsefulla näringar, och människor förflyttar sig över större ytor, är bra mobiltäckning och uppkoppling viktiga förutsättningar. Pilotprojektet Leavas är ett genomförandeprojekt med syfte att skapa god mobiltäckning i Laevasområdet med hjälp av anpassad utrustning, så kallade landsbygdshotspots, och är ett delprojekt i #fulltäckning. 

Här kan du se bilder från installation av den första hotspoten i juni 2020.