#fulltäckning i det uppkopplade Sverige

Välkommen att ta del av presentationerna från dagen:Tid: 6 februari 2024, kl. 8.30-16.00
Plats: Blasierummet, Grand Hôtel, Stockholm

Varmt välkommen till en inspirerande dag om #fulltäckning i det uppkopplade Sverige.

Vid seminariet medverkar aktörer som arbetar med att bygga ut täckning och bredband. Programmet kommer att belysa olika perspektiv på uppkoppling där talarna delar med sig av insikter och kompetens och det ges tillfälle till dialog om utmaningar och möjligheter kopplat till mobiltäckning med talare och deltagare.

Registrering: Anmälan är obligatorisk och görs via formuläret på https://simplesignup.se/event/212058 senast den 22:a januari.
Observera att antalet platser är begränsat. 


PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrering och kaffe

09.00 - 09.15 Inledning 

Annika Svensson, Projektledare, Luleå tekniska universitet

09.15 - 09.45 Telefoni och grundläggande internet till hushåll och företag

Post- och telestyrelsens uppdrag är att se till att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. Vi får höra om deras arbete och hur trådlös uppkoppling samt andra tekniker kan nyttjas för att nå målet.

Anna-Lena Alknert, Jurist vid enheten för bredbandssamverkan, Post- och telestyrelsen

09.45 - 10.15 #fulltäckning för industrins gröna omställning

Frida berättar om samhällsomställningen som krävs för industrins gröna omställning i norra Sverige. Luleå hamns projekt Malmporten möjliggör kraftigt ökade volymer sjöfrakt. Vi får höra om de möjligheter samhällsmasten som uppförts på Storbrändön medför.

Frida Berglund tf samhällsomställningschef, Luleå kommun

10.15 - 10.45 Förmiddagsfika och nätverkande

10.45 - 11.15 Hur man går till väga för att bygga en samhällsmast

Torbjörn berättar vad som behöver vara på plats för att uppföra en samhällsmast. Han ger konkreta tips på vad en aktör som ska bygga sin första samhällsmast bör tänka på och delar med sig av erfarenheter från uppförandet av tornet på Storbrändön.

Torbjörn Schön, VD, MW Cyber

11.15 – 11.45 Att uppföra master och torn i utmanande miljöer

Magnus berättar om utmaningar med att bygga torn och master i utmanande miljöer som extrem glesbygd och delar erfarenheter från uppförandet av tornet på Storbrändön. 

Magnus Pellas, Head of Sales Telecom, Scanmast

11.45 - 13.00 Nätverkslunch

13.00 - 13.30 Tornbolag som möjliggörare för täckning i glesbygd 

Hur kan tornbolag bli möjliggörare för täckning i glesbygd? Vi får höra hur Telia Towers arbetar för att master som den på Storbrändön ska bidra till täckning och kapacitet i Luleå skärgård och övrig glesbygd.

Mattias Ferm, VD, Telia Towers Sweden

13.30 - 14.00 Mobiltäckningens betydelse ur ett samhällsperspektiv 

Vi för en dialog med representanter för några samhällsviktiga aktörer och myndigheter om betydelsen av mobiltäckning i hela landet för samhället och deras respektive verksamheter.

Erik Fredriksson, Senior Projektledare IKT, Trafikverket
Eva-Marie Marklund, Regional bredbandskoordinator, Region Västerbotten
Robert Liljeström, Näringspolitiskt expert, TechSverige
Öjar Melefors, Säkerhetsspecialist, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

14.00 - 14.30 Eftermiddagsfika och nätverkande

14.30 - 15.00 Kommunikationsutmaningar i väglöst land

Johan berättar om utmaningarna med att skapa mobiltäckning i fjällvärlden och betydelsen av de autonoma basstationer #fulltäckning har etablerat i Kirunafjällen samt ger oss en inblick i hur den utökade täckning som färdigställs under våren kommer att tillgängliggöras för besökare och företag i området.

Johan Jobér, CTO, Sitemax

15.00 - 15.30 NIS2-direktivets påverkan på aktörer för ett uppkopplat Sverige

Hanna berättar om hur NIS2- och CER-direktiven kommer att påverka mobiloperatörer, tornbolag samt ägare av samhällsmaster och annan digital infrastruktur.

Hanna Linderstål, VD och grundare, Earhart Business Protection Agency

15.30 - 16.00 Summering av dagen


Målgrupp:
Programmet riktar sig främst till bredbandskoordinatorer och beslutsfattare i kommuner och regioner, samt intresseorganisationer och personer som är intresserade av bredband och mobiltäckning där det inte finns idag.

Arrangör:
Projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, steg 3. Detta samverkansprojekt har ett 30-tal parter och drivs med VINNOVA som huvudfinansiär genom programmet Utmaningsdriven Innovation. Det långsiktiga målet med projektet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden med god tillgång på mobiltäckning, så att människor har möjlighet att bo och verka över hela landet. Eventet är en del av Västerbotten på Grand Hôtel.

Foto: Patrick Trägårdh, Umeåbild