Heldagsseminarium om samhällsmaster

Välkommen att ladda ner presentationerna från dagen.


Tornbolag - en ny modell för samhällsmaster, James Kan, Cellnex


Samhällsmaster förändrar livet i glesbygd, Dusyant Patel, Radio Innovation


Samhällsmaster en del av lösningen för ett uppkopplat Sverige, Mikael Jarmdahl, Telia


Mobiltäckningens betydelse för räddningsinsatser, Stefan Källström, Polismyndigheten


Mobiltäckning i väglöst land, Johan Jober, Nätägarna


Kartläggning av samhällsmaster, Christian Höglund, Bredbandsforum


Förbättrad telefoni och bredband i skärgården med #fulltäckning, Anne-Mari Angeria, Luleå kommun