#FULLTÄCKNING

för en inkluderad svensk landsbygd med Internet för alla

Undvik det digitala utanförskapet

Det nationella målet till år 2023 är att hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Projektet arbetar för att öka den mobila täckningen på landsbygden för att skapa möjligheter för människor att bo och verka över hela landet.

Öka mobiltäckning på landsbygden

Det långsiktiga målet med projektet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden där det finns tillgång på mobiltäckning överallt.

Vända på perspektiven

Projektet arbetar utifrån och in med fokus på landsbygd i första hand. Stora delar av världen är landsbygd och utmaningarna med mobiltäckning är globala.

Tillgodose behoven

Projektet är kopplat till behov av E-hälsa, service på landsbygd, självkörande bilar, distansundervisning och miljöanalyser. Kommer samarbeta med bland annat blåsljusmyndigheter.


Aktörer

Läs om projektets aktörer och deras input

Karl Andersson

Professor i distribuerade datorsystem och verksamhetsledare

Karl Andersson är professor i distribuerade datorsystem vid LTU och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT).

Jaap van de Beek

Professor i signalbehandling

Jaap van de Beek arbetar som professor och ämnesföreträdare i signalbehandling vid LTU.

Fler aktörer

Intresserad av projektet?